Jsme volné sdružení konferenčních tlumočníků a překladatelů, členů výběrové asociace konferenčních tlumočníků ASKOT. Většina z nás složila přísné akreditační zkoušky v Bruselu a smí tlumočit v Evropském parlamentu, Evropské radě a u Evropského soudního dvora.

V čem je pro Vás výhodnější spolupracovat s námi spíše než s klasickou tlumočnickou agenturou kromě toho, že u nás neplatíte zprostředkovatelské poplatky? Do databáze většiny tlumočnických agentur se tlumočník dostane tak, že jim je buď doporučen nebo jim pošle životopis. My jsme k účasti na těchto stránkách přizvali pouze osvědčené kolegy, se kterými jsme osobně spolupracovali a za které se můžeme zaručit.

V případě potřeby Vám také doporučíme dodavatele konferenční techniky, se kterými máme dobré zkušenosti. Pokud Vám z kapacitních důvodů nebudeme schopni vyhovět sami, bezplatně vám doporučíme jiné kolegy.

Konferenčním tlumočením a překlady se úspěšně živíme od devadesátých let, někteří ještě déle. Podrobnosti o kariéře každého z nás najdete v sekci kontakty.
ČESKY     ENGLISH
HOME     KDO JSME     O TLUMOČENÍ     JAK OBJEDNAT     KONTAKTY